Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Σεμινάριο Πολυαισθητηριακής Αναπηρίας

Αποδοχή της διαφορετικότητος, εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση ήταν τα μυνήματα του 2ήμερου σεμιναρίου που διοργανώθηκε από τα Κέντρα Λόγου και Μάθησης PlasisWorld στο Porto Palace Θεσσαλονίκης με κύρια ομιλήτρια τη Γλωσσολόγο κα Εβίτα Ζιούδρου. Το υλικό που δόθηκε, οι γνώσεις και η πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκαν εφοδίασαν τους συμμετέχοντες με πολύτιμες δεξιότητες για τις επιτακτικές αλλαγές στον τομέα της ειδικής αγωγής.