Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ιατρείο Υποσπαδία

Το επόμενο ιατρείο Υποσπαδία προγραμματίστηκε για το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με email στο imarinopulos@doctors.org.uk ή sms στο 6946452138.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Redo Ypospadias

Reoperations are always a difficult task because of the thick adhesions that follow any surcical scar. A failed ypospadias repair is considered a job for the experienced and dedicated ypospadiologist and not for the 1st year trainee. Bad results are more commonly found in NHS hospitals where the balance between training and expert supervision is not always met. You can see the shape of the penis 6 months after a failed 1st attempt and the good result following total reconstruction from our experienced ypospadias team. Book your son's first and only repair calling 6946452138.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ιατρικά Θέματα

Επιτέλους ο ΙΣΘ απέκτησε μια λογική και σύγχρονη φωνή. Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από έμπειρους συναδέλφους με νεωτεριστικές τάσεις και γνώσεις πληροφορικής. Η ενημέρωση των πολιτών ανήκει στα κύρια ενδιαφέροντά του και είναι ίσως η πιο αποτελεσματική άμυνα απέναντι στα ιδιωτικά μεγαθήρια υγείας που στο παρελθόν αλλά και τώρα πιο έντονα φανερώνουν τη διάθεση για άρμεγμα του λαού και των ταμείων. Διαλέγετε προσεκτικά το γιατρό σας μέσω της αποτελεσματικής παραπομπής από άλλους συναδέλφους, ασθενείς ή οικογένεια. Τα μεγάλα και ελεύθερα parking στα retail parks δεν συνεπάγονται ασφαλή ιατρική πράξη και ιατρική δεοντολογία.