Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Ypospadias review

Η ιστορία της χειρουργικής του υποσπαδία μας οδηγεί πολύ παλιά. Έκτοτε έχουν περιγραφεί εκατοντάδες τεχνικές και πολλές φορές κυκλοφορούν ολόκληρα βιβλία με αυτές που σήμερα έχουν καθαρά ιστορική σημασία. Πρέπει να αναφέρω τα ονόματα των δασκάλων του υποσπαδία Warren Snodgrass, Sava Perovic και Aivar Bracka. Ο καθένας προσέφερε με τη σειρά του ανιδιοτελώς εκπαίδευση σε συναδέλφους προάγοντας τη χειρουργική σε σημείο που σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο υποσπαδίας αποτελεί διορθώσιμη πάθηση. Ο Snodgrass περιέγραψε τη παγκοσμίως γνωστή τεχνική ΤΙΡ ( Tubularised Incised Plate ) που απλοποίησε την απόφαση για επιλογή τεχνικής αφού μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις μορφές. Στον Bracka οφείλουμε την τεχνική των 2 σταδίων για δύσκολους οσχεοπεικούς με χορδή και για ουλοποιημένα όργανα από αποτυχημένες προσπάθειες. Ο Perovic υπήρξε πραγματικά ένας αληθινός δάσκαλος στη σχολή του Βελιγραδίου που μας χάρισε τη λύση για τα ενοχλητικά συρίγγια με το επιπλέον στρώμα δαρτού χιτώνα που εφάρμοσε. Όλοι τους βέβαια ταψίδευαν για να διδάξουν και να προάγουν την επιστήμη μας. Γνώριζαν φυσικά ότι η μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντική με τον χειρουργικό χρόνο. Έτσι ουδέποτε συνέστησαν ούτε εφάρμοσαν τη χειρουργική του ταξιδιώτη σεβόμενοι τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Τους δασκάλους αυτούς τιμάμε όλοι οι χειρουργοί υποσπαδία και τις αλάθητες τεχνικές τους αναπαράγουμε καθημερινά με επιτυχία. Επιλέγετε με προσοχή το γιατρό σας μέσα από ασφαλείς διαύλους όπως ο παιδίατρός σας διότι αυτός γνωρίζει καλύτερα απ'όλους την επιτυχία των χειρουργών. Η πάθηση του υποσπαδία αφορά το κατεξοχήν ιδιωτικό σημείο του σώματος του παιδιού και δεν αναφέρεται ανοιχτά στη γειτονιά ή την κοινότητα. Έτσι πολλοί γονείς απευθύνονται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης για πληροφορίες. Πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός διότι η ανωνυμία ευνοεί την εξαπάτηση και εκμετάλλευση. Ο Γιατρός σας θα είναι πάντα κοντά σας στο θεραπευτικό αυτό ταξίδι που για τους περισσότερους ευτυχώς είναι σύντομο. Οι λιγοστοί που χρειάζονται να διανύσουν ακόμη κι άλλο ανακουφίζονται με τη παρουσία του χειρουργού τους γνωρίζοντας ότι σε κάθε στιγμή θα τρέξει να τους βοηθήσει.

Ypospadias.gr

Thanks to our new domain, families can view very rapidly all the content regarding hypospadias by visiting ypospadias.gr

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Ypospadias outpatient

Call or email to get an appointment for your son's hypospadias assessment @ September's urology clinic. Families with phimosis, ureteral reflux and enuresis are welcome to book as well.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Cephalonia

Sent from my BlackBerry® from Vodafone

Cephalonia

The island is considered No 11 in Mediterranean Sea as far as size is concerned but definitely among the first 3 for beauty and absolute holiday destination. Highly recommended. Travel takes less than an hour from Vassiliki Lefkada or in case of strong winds 3 hours from Patras. A heaven in earth!
Sent from my BlackBerry® from Vodafone

Κυριακή 7 Αυγούστου 2011

Holiday blogging

Regular blogging starts again @ 20.08. For now the world looks so small from 6500 feet on Mount Olympus. Everybody have a nice Summer Holiday.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone