Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Ypospadias review

Η ιστορία της χειρουργικής του υποσπαδία μας οδηγεί πολύ παλιά. Έκτοτε έχουν περιγραφεί εκατοντάδες τεχνικές και πολλές φορές κυκλοφορούν ολόκληρα βιβλία με αυτές που σήμερα έχουν καθαρά ιστορική σημασία. Πρέπει να αναφέρω τα ονόματα των δασκάλων του υποσπαδία Warren Snodgrass, Sava Perovic και Aivar Bracka. Ο καθένας προσέφερε με τη σειρά του ανιδιοτελώς εκπαίδευση σε συναδέλφους προάγοντας τη χειρουργική σε σημείο που σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο υποσπαδίας αποτελεί διορθώσιμη πάθηση. Ο Snodgrass περιέγραψε τη παγκοσμίως γνωστή τεχνική ΤΙΡ ( Tubularised Incised Plate ) που απλοποίησε την απόφαση για επιλογή τεχνικής αφού μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις μορφές. Στον Bracka οφείλουμε την τεχνική των 2 σταδίων για δύσκολους οσχεοπεικούς με χορδή και για ουλοποιημένα όργανα από αποτυχημένες προσπάθειες. Ο Perovic υπήρξε πραγματικά ένας αληθινός δάσκαλος στη σχολή του Βελιγραδίου που μας χάρισε τη λύση για τα ενοχλητικά συρίγγια με το επιπλέον στρώμα δαρτού χιτώνα που εφάρμοσε. Όλοι τους βέβαια ταψίδευαν για να διδάξουν και να προάγουν την επιστήμη μας. Γνώριζαν φυσικά ότι η μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντική με τον χειρουργικό χρόνο. Έτσι ουδέποτε συνέστησαν ούτε εφάρμοσαν τη χειρουργική του ταξιδιώτη σεβόμενοι τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Τους δασκάλους αυτούς τιμάμε όλοι οι χειρουργοί υποσπαδία και τις αλάθητες τεχνικές τους αναπαράγουμε καθημερινά με επιτυχία. Επιλέγετε με προσοχή το γιατρό σας μέσα από ασφαλείς διαύλους όπως ο παιδίατρός σας διότι αυτός γνωρίζει καλύτερα απ'όλους την επιτυχία των χειρουργών. Η πάθηση του υποσπαδία αφορά το κατεξοχήν ιδιωτικό σημείο του σώματος του παιδιού και δεν αναφέρεται ανοιχτά στη γειτονιά ή την κοινότητα. Έτσι πολλοί γονείς απευθύνονται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης για πληροφορίες. Πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός διότι η ανωνυμία ευνοεί την εξαπάτηση και εκμετάλλευση. Ο Γιατρός σας θα είναι πάντα κοντά σας στο θεραπευτικό αυτό ταξίδι που για τους περισσότερους ευτυχώς είναι σύντομο. Οι λιγοστοί που χρειάζονται να διανύσουν ακόμη κι άλλο ανακουφίζονται με τη παρουσία του χειρουργού τους γνωρίζοντας ότι σε κάθε στιγμή θα τρέξει να τους βοηθήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: