Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007

Προεγχειρητικός έλεγχος στα παιδιά

Σκεφτείτε οποιαδήποτε εργαστηριακή εξέταση ναι οποιαδήποτε και αυτή μαζί με όσες άλλες μπορείτε να φανταστείτε αιματολογικές,βιοχημικές,ακτινολογικές,έως και HIV test χωρίς συγκατάθεση από τους γονείς, αποτελούν τον συνηθισμένο προεγχειρητικό έλεγχο σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές πριν από μια παιδοχειρουργική επέμβαση ανεξαρτήτως βαρύτητας ή ASA score.Μήπως οι Βρεττανοί βρίσκονται πίσω από τον ήλιο όταν για επεμβάσεις μικρής ή μεσαίας βαρύτητας σε παιδιά μικρότερα των 16 ετών με ASA grade 1 το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Υπεροχής NICE δεν θεωρεί απαραίτητο κανένα προεγχειρητικό έλεγχο?Μήπως εκτός από την αφαίμαξη και την επιβάρυνση με ιονίζουσα ακτινοβολία των μικρών ασθενών προεγχειρητικά, αιμορραγούν και επιβαρύνονται μετεγχειρητικά τα ασφαλιστικά ταμεία από απλή άγνοια ή εσκεμμένα προς όφελος των γνωστών trusts?Εάν η επιστημονική κοινότητα και το υπουργείο δεν έχει τον κοινό νού για την διόρθωση αυτού του λάθους ας χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον τη μίμηση που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πρωτευόντων θηλαστικών ανθρώπων και μαιμούδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: