Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007

Clefts

Ίσως καμμία χειρουργική πάθηση στα παιδιά δεν προσέλκυσε τόσους διαφορετικούς μνηστήρες όσο η χειλεογναθουπερώιοσχιστία.Πιθανός λόγος η περιπλοκότητα της συγγενούς διαμαρτίας καθώς και οι ανατομικές περιοχές που η κάθε ειδικότητα θεωρεί αποκλειστικά δικές της.Πλαστικοί,ΩΡΛ,Maxillofacial.Η μόνη ειδικότητα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με παιδιά, τα οποία δεν είναι μικροί ενήλικες όπως πολλοί θεωρούν,αυτή της παιδοχειρουργικής αλώθηκε εδώ και καιρό σαν αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της ανύπαρκτης ενημέρωσης του κοινού.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπεύθυνη υπάλληλος για τους συμβεβλημμένους ιατρούς του ΟΠΑΔ η οποία δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχει.Εντύπωση προκαλεί επίσης το τεράστιο ενδιαφέρον για το μικρό αριθμό των 170 περιστατικών σχιστιών ετησίως στην Ελλάδα.Αποτέλεσμα της έλλειψης εθνικού κέντρου η κατακερμάτιση της εμπειρίας και η αδυναμία εφαρμογής εθνικού πρωτοκόλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: