Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

Produce the Note

Με τη φούσκα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την καθίζηση της οικονομίας πολλοί εργαζόμενοι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτός της μη εξυπηρέτησης του στεγαστικού δανείου τους έστειλε στο δρόμο μετά από μια συνοπτική διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού. Πιθανώς χρειάζονταν λίγο χρόνο ακόμη ή και μια νέα συμφωνία πληρωμών ώστε να κρατήσουν το σπίτι τους μέχρι να βρούν καινούργια πηγή εισοδήματος. Οι τράπεζες δεν τους έδωσαν καμμία ευκαιρία. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν η νομική λεπτομέρεια της απαραίτητης παρουσίασης του αυθεντικού συμφωνητικού δανείου από την τράπεζα. Μια τέτοια ενέργεια πιθανώς θα τους έδινε τον κατάλληλο χρόνο για εναλλακτικά σχέδια μιας και οι τράπεζες έχοντας συνήθως πουλήσει σε τρίτους τα δάνεια αυτά δεν κράτησαν τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα συμφωνητικά. Μέχρι να βρεθούν και να παρουσιαστούν στο δικαστήριο τίποτε δεν μπορεί να αποδείξει ότι η οφειλή υπάρχει. Produce the Note! Δείξτε το πρωτότυπο! Ίσως να είναι αυτή η μαγική λέξη που θα σώσει το σπίτι σας. Η άλλη είναι σίγουρα μια καινούργια δουλειά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: