Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Βραγχιακά συρίγγια

Αναγνωρίζονται αμέσως με τη γέννηση σαν μικροσκοπικές τρυπούλες στο πλάι του λαιμού του μωρού που πολλές φορές βγάζουν ένα διαυγές υγρό. Πρόκειται για εμβρυικά υπολείμματα της βραγχιακής συσκευής από την οποία προέρχονται οι αμυγδαλές μας, ο θύμος αδένας, οι παραθυρεοειδείς αδένες και το υοειδές οστό. Είναι καλό να αφαιρούνται χειρουργικά μετά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής διότι συχνά επιμολύνονται και σχηματίζουν αποστήματα. Ο χειρουργός πρέπει να είναι καλός γνώστης της ανατομίας της περιοχής ώστε να αποφύγει τον τραυματισμό αγγείων όπως η καρωτίδα αρτηρία, η έσω σφαγίτιδα φλέβα και νεύρων της περιοχής όπως το υπογλώσσιο, το γλωσσοφαρυγγικό, το παραπληρωματικό και πνευμονογαστρικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: