Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ιατρική στην εποχή του Facebook

Η αναπάντεχη ραγδαία διάδοση των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων αντικατοπτρίζει την ανάγκη για επικοινωνία έξω από τα στενά σύνορα της γειτονιάς. Παράλληλα επιτρέπει την ανταλλαγή στοιχείων, φωτογραφιών και εμπειριών με ουσιαστικά όλους τους γνωστούς και φίλους. Κάτι σαν ένα πάρτυ από τα παλιά όπου δημιουργούνταν δεσμοί, φιλίες και έχθρες. Οποιαδήποτε δημόσια συμμετοχή περιέχει ένα βαθμό έκθεσης. Σε επαγγελματίες της υγείας που είναι αναγκασμένοι να διατηρούν μια αποδεκτή persona οποιαδήποτε δραστηριότητα έξω από τα όρια του "φυσιολογικού" φάσματος μπορεί να στοιχίσει μια επόμενη θέση ή προαγωγή. Φέρνει επίσης γιατρούς και ασθενείς σε ευθεία επικοινωνία δημιουργώντας αμηχανία και ανησυχία για τα όρια που έχει θέσει ο καθένας στη δουλειά του. Αναμφίβολα εξυπηρετεί στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης, των ραντεβού, της πρόληψης και προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής φροντίδας ειδικά με τη μορφή του προσωπικού email. Άλλοι ισχυρίζονται ότι υποβαθμίζεται η σχέση ασθενούς-γιατρού στην οποία είναι αναγκαία η επεξεργασία των αντιδράσεων και εκφράσεων του προσώπου και σώματος και όχι μόνο ενός στείρου κείμενου λέξεων. Όσοι λατρεύουν την ηλεκτρονική μορφή αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα σε ασφάλεια δεδομένων, διαθέσιμου χρόνου και ανάλογης αμοιβής, στοιχεία για τα οποία έως τώρα δεν βρέθηκε κατάλληλη λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: