Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Σύστημα μέτρησης καθετήρων

Καθημερινά χρησιμοποιούμε καθετήρες και βελόνες που φέρουν στη συσκευασία τους τον κωδικό της εξωτερικής διαμέτρου. Ακολουθούμε για τους πρώτους το μετρικό σύστημα του Joseph-Frédéric-Benoît Charrière, γάλλου κατασκευαστή χειρουργικών εργαλείων του 19ου αιώνα. H μονάδα μέτρησης καλείται Fr(ench) ή Ch(arriere) και αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του χιλιοστού. Δηλαδή 1 Fr = 0.33 mm. Οι βελόνες ακολουθούν το Stubs Iron Wire Gauge στο οποίο η εξωτερική διάμετρος σε G είναι ίση με 1/Gauge ίντσας. Έτσι μια βελόνα 23G είναι πραγματικά 1/23 ίντσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: