Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Συγγενές ραιβόκρανο

Μια πολύ συχνή πάθηση της βρεφικής ηλικίας που χαρακτηρίζεται από βράχυνση του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός και στροφή του κεφαλιού προς την αντίθετη πλευρά. Οφείλεται πιθανώς σε τραυματισμό κατά τον τοκετό ή πιεστικά φαινόμενα ενδομητρίως καθώς και σε παθήσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η διάγνωση τίθεται με απλή κλινική εξέταση και ψηλάφηση της σκληρής μοίρας του μυός που πολλές φορές χαρακτηρίζεται σαν ελαία. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές παθήσεις με συχνότερη το επίπεδο ινίο λόγω ενδομήτριας πίεσης ή την ύπτια θέση ύπνου και το σύνδρομο Sandifer με κύριο αίτιο την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η θεραπεία με ασκήσεις παθητικής διάτασης στοχεύει στην επιμήκυνση του μυός και είναι αποτελεσματική σε παιδιά κάτω του έτους. Περιπτώσεις που επιπλέκονται με διαταραχή ανάπτυξης του ενός μισού του προσώπου και ασυμμετρία παρουσιάζουν βελτίωση με χειρουργική διατομή και απελευθέρωση του πάσχοντος μυός. Οι ασκήσεις είναι διαθέσιμες για όλους τους φίλους του DoctorsMess.

Δεν υπάρχουν σχόλια: