Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Αιματουρία στα παιδιά

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σύμπτωμα και σχεδόν πάντα οι γονείς ζητούν ιατρική γνώμη. Το ιστορικό και μόνο μπορεί να αποκαλύψει την αιτία μιας αιματουρίας που πρέπει να διακριθεί σε σπειραματική ή μη σπειραματική με τη βοήθεια της μικροσκοπικής εξέτασης των ούρων. Παραμορφωμένα ερυθρά που αθροίζονται σε κυλίνδρους αποκαλύπτουν νεφρολογική αιτιολογία. Φυσιολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια δηλώνουν ουρολογικό αίτιο. Επίκτητες, κληρονομούμενες, μεταλοιμώδεις και συστηματικές παθήσεις είναι υπεύθυνες για την αιματουρία με νεφρολογικό αίτιο. Διαταραχές πήξης, παθήσεις του ουροποιητικού καθώς και συγγενείς και επίκτητες σωληναριακές παθήσεις συμπληρώνουν τη δεύτερη ομάδα. Ένα πολύ σημαντικό σημείο με σχεδόν όλη την παθολογία στη διαφορική διάγνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: