Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Εμβόλια και χειρουργείο

Πρόσφατη ή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό καθώς και πρόσφατος εμβολιασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για επέμβαση. Βασικά δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να παρέχουν αποδείξεις ανεπιθύμητων ενεργειών στην αναισθησία και επέμβαση πρόσφατα εμβολιασμένων παιδιών. Είναι πιθανόν όμως ότι συστηματικές αντιδράσεις του πρόσφατου εμβολίου, όπως πυρετός και κακουχία, μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στην μετεγχειρητική περίοδο. Προγραμματισμένα χειρουργεία λοιπόν μπορεί να αναβληθούν για 1 βδομάδα μετά από αδρανοποιημένα εμβόλια και 3 βδομάδες μετά από ζώντα εξασθενημένα εμβόλια. Ο εμβολιασμός μπορεί να μετατεθεί 1 βδομάδα μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: