Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Tie knots

Every gentleman should know at least 6 ways to make his tie. Here are the first two to start with. I already swaped to Half Windsor.

Δεν υπάρχουν σχόλια: