Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Διαδερμική Ενδοσκοπική Γαστροστομία PEG


Η Διαδερμική Ενδοσκοπική Γαστροστομία πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και δυσκαταποσία όταν αυτά αποτελούν κατάλληλους υποψήφιους λόγω μεγέθους και δεν εχουν υποβληθεί σε διαδοχικές επεμβάσεις στην επιγαστρική χώρα. Η απλότητα της (ελάχιστα επεμβατική μέθοδος), ο μικρός χρόνος τοποθέτησης και οι μηδενικές επιπλοκές καθιστούν την PEG ( Percutaneous Endoscopic Gastrostomy ) μια πρώτης τάξεως οδό σίτισης απαλλάσοντας το παιδί από τα δυσάρεστα ερεθίσματα του ρινογαστρικού καθετήρα και τις επιπλοκές εισρόφησης. Συζητήστε με τον γιατρό σας την επιλογή μιας PEG για το παιδί σας και αναζητήστε τον κατάλληλο Χειρουργό Παίδων για την τοποθέτηση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: