Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007

Ιατρικό καθήκον

Οι ασθενείς πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστευτούν στους γιατρούς τις ζωές τους. Για να δικαιολογήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη εμείς σαν επαγγελματίες της υγείας έχουμε καθήκον να διατηρούμε ενα καλό επίπεδο πρακτικής και φροντίδας και να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Ειδικότερα ο Γιατρός πρέπει: Να έχει την φροντίδα του ασθενούς σαν πρώτη προτεραιότητα. Να φροντίζει κάθε ασθενή με ευγένεια και σύνεση. Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις προσωπικές στιγμές των ασθενών. Να ακούει τους ασθενείς και να σέβεται τις απόψεις τους. Να σέβεται το δικαίωμα των ασθενών να συμμετέχουν πλήρως στις αποφάσεις για την θεραπεία τους. Να διατηρεί τις επαγγελματικές του γνώσεις και ικανότητες. Να αναγνωρίζει τα όρια των ικανοτήτων του. Να είναι ειλικρινής και άξιος εμπιστοσύνης. Να σέβεται και να προστατεύει εμπιστευτικές πληροφορίες. Να μην επιτρέπει τις προσωπικές του πεποιθήσεις να προδικάζουν την φροντίδα των ασθενών. Να δρά γρήγορα για να προστατεύσει τους ασθενείς από κίνδυνο εάν έχει καλό λόγο να πιστεύει ότι αυτός ή άλλος συνάδελφος δεν είναι ικανός να ασκεί Ιατρική. Να αποφεύγει να εκμεταλλεύεται την θέση του ως γιατρός και να δουλεύει με τους συναδέλφους του με τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετεί τα συμφέροντα των ασθενών. Σε όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει ποτέ να κάνει άδικες διακρίσεις σε βάρος ασθενών ή συναδέλφων του. Πρέπει πάντα να είναι έτοιμος να δικαιολογήσει τις πράξεις του σ'αυτούς. Εσύ συνάδελφε έχεις ενστερνιστεί τον κώδικα?

Δεν υπάρχουν σχόλια: