Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

The deadly vomit

Τίποτε δεν είναι πιο ανησυχητικό από ένα νεογέννητο με χολώδεις εμέτους. Tο κιτρινοπράσινο χρώμα της χολής στην τροφή που βγάζει ένα μωρό xαρακτηρίζεται με τη θορυβώδη ονομασία του θανατηφόρου μιας και εάν δεν δοθεί η επείγουσα σημασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική θνητότητα. Πέντε κύριες χειρουργικές παθήσεις συμμετέχουν στην διαφορική διάγνωση. Αυτές είναι 1.Νόσος του Hirschprung ή συγγενής αγαγγλιόνωση 2. Άτρητος πρωκτός 3. Ατρησία λεπτού εντέρου 4. Ατελής στροφή και καθήλωση του εντέρου με ή χωρίς συστροφή 5.Ειλεός εκ μηκωνίου. Η διάγνωση τίθεται από τον συνδυασμό του Ιστορικού της Κλινικής εξέτασης και των Παρακλινικών εξετάσεων όπως Υπερηχογράφημα, Βαριούχος υποκλυσμός ή γεύμα, Απλές ακτινογραφίες κοιλίας, Βιοψία ορθού δια αναρροφήσεως. Για την ιστορία ο William Ladd και ο μαθητής του Robert Gross του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης θεωρούνται οι θεμελιωτές της Παιδοχειρουργικής. Όλοι εμείς άμεσα ή έμμεσα οφείλουμε την εκπαίδευσή μας σ' αυτούς τους δύο κορυφαίους και πρωτοπόρους γιατρούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: