Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2007

Τοπική αναισθησία

Συχνά βλέπω να χορηγούνται υποδερμικά τοπικά αναισθητικά σε γιγαντιαίες ποσότητες στα παιδιά με κίνδυνο εμφάνισης τοξικότητας.Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε και να αποστηθίσουμε τη μέγιστη δόση του καθενός τοπικού αναισθητικού.Lignocaine local anaesthesia with adrenaline max dose 5mg/kg ή 0,5 ml/kg διαλύματος 1%. Lignocaine local anaesthesia without adrenaline max dose 3mg/kg ή 0,3ml/kg διαλύματος 1%. Bupivacaine local anaesthesia max dose 2mg/kg ή 1ml/kg διαλύμματος 0,25%. Ropivacaine local anaesthesia max dose 3mg/kg ή 1.5ml/kg διαλύμματος 0,2%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: