Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

Λεμφαδενίτιδα από Άτυπα Μυκοβακτήρια

Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που οδηγεί σε αποζημιώσεις λόγω κακής πρακτικής αποτελεί η προσπάθεια θεραπείας με αντιβιοτικά ή/και τομή και παροχέτευση τραχηλικής λεμφαδενίτιδος σε παιδιά. Είναι απαραίτητο να θυμάται κανείς την πιθανότητα η λεμφαδενίτιδα να οφείλεται σε λοίμωξη με άτυπο μυκοβακτήριο MAC ( Mycobacterium Avium Complex ) έτσι ώστε να εκτελείται και ειδική χρώση Ziel-Nielsen. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η Α/α θώρακος και η δερματική δοκιμασία Mantoux είναι αρνητικές λεπτομέρεια που την ξεχωρίζει από την φυματιώδη μορφή.Κάθε προσπάθεια πλήν της χειρουργικής εκτομής οδηγεί σε υποτροπή και δημιουργία συριγγίου. Αντιβιοτική συνδυαστική αγωγή με κλαριθρομυκίνη και ένα αντιφυματικό έχει δοκιμαστεί με σημαντικά μικρότερη επιτυχία.Η παράλειψη παραπομπής της τραχηλικής αδενίτιδος σε χειρουργό για εκτίμηση συνιστά αναγνωρισμένο ιατρικό σφάλμα. Η χειρουργική συμβουλή είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις τραχηλικής αδενίτιδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: