Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008

Αιμαγγειώματα

Λίγα άλλαξαν στην αντιμετώπιση των αιμαγγειωμάτων τα τελευταία χρόνια με τη συντηρητική μέθοδο και την απλή παρακολούθηση να παραμένει η πιο αποδεκτή λύση για την πλειονότητα αυτών των συγγενών ενδοθηλιακών σχηματισμών που ακολουθούν ένα κύκλο ζωής μεγέθυνσης-στασιμότητας-υποστροφής μέχρι την πλήρη εξαφάνισή τους.Πολύ χρήσιμη είναι η ταξινόμηση των Mulliken JB, Glowacki, με βάση τα ενδοθηλιακά χαρακτηριστικά τους που διαχωρίζει αυτές τις βλάβες σε αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες.Η πιο σημαντική διαφορά των 2 κατηγοριών αυτή της υποστροφής κρίνει την πρόγνωση και αντιμετώπιση απλοποιώντας την κλινική απόφαση. Μοναδικός λόγος θεραπευτικής παρέμβασης σε περίπτωση αιμαγγειώματος παραμένει η παρεμπόδιση της όρασης και της αναπνοής, η εξέλκωση, η αιμορραγία και η υπερβολικά ταχεία ανάπτυξη.Η θεραπευτική φαρέτρα περιέχει συνεδρίες με pulsed dye laser για τις πιο επιφανειακές βλάβες, συστηματική χορήγηση ή τοπική έγχυση στεροειδών, χειρουργική αφαίρεση ή συνδυασμό ενός ή περισσοτέρων επιλογών. Όσον αφορά τις αγγειακές δυσπλασίες αυτές αναγνωρίζονται αμέσως με τη γέννηση, ακολουθούν την ανάπτυξη του σώματος του παιδιού και δεν υποστρέφονται αυτόματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: