Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Εμβόλια και ασφάλεια

Για πάνω από 50 χρόνια τα εμβόλια εμπλουτίζονταν με μια απαραίτητη ουσία η οποία δεν επέτρεπε την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η πιο γνωστή είναι η thimerosal μια οργανική ένωση υδραργύρου με τη μορφή ethylmercury. Είναι γνωστή η νευροτοξική δράση μια άλλης συγγενούς ουσίας της methylmercury και τρομάζει τον ανύποπτο αναγνώστη η ετυμολογική αλλά και η χημική συγγένεια των δύο ουσιών. Λόγω ελλειπών ουσιαστικών δεδομένων αναφορικά με τη συγκριτική τοξικότητα των 2 ουσιών το FDA ( Food and Drugs Administration ) αποφάσισε να θεωρήσει τις 2 ουσίες ισοδύναμες ως προς την εκτίμηση κινδύνου. Έκτοτε εμβόλια για παιδιά 6 ετών και κάτω παράγονται καθαρά από thimerosal με εξαίρεση το εμβόλιο της γρίππης. Παρόλα αυτά κάποιες παρτίδες έρχονται καθαρές πράγμα που γεννά το ερώτημα, τι εμβόλια παραγγείλαμε για τα παιδιά μας? Δεν με νοιάζει για μας που τα νεύρα μας είναι κομμάτια, αλλά ο παιδικός πληθυσμός θα πρέπει να προστατευθεί με το περισσότερο ασφαλές εμβόλιο και όχι με αυτό που θα "αφήσει" περισσότερα αφορολόγητα ευρώ στις τσέπες ορισμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: