Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

October Fest

You still make on time to go to the German School in Thessaloniki for the famous October Fest. Bratwurst, steaks and plenty of beer with nice german music. Do not miss the kiosk with the sweets and have fun.

Δεν υπάρχουν σχόλια: