Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μπορεί να γίνομαι άδικος αλλά η λυκειακή εκπαίδευση κάθε άλλο παρά ελεύθερους και χαρούμενους πολίτες παράγει. Αφορμή ένα περιστατικό στο τοπικό λύκειο σήμερα όπου συγκεκριμένα η πόρτα του σχολείου κλειδώνει αποκλείοντας τους μαθητές που προσέρχονται έστω και με λίγα λεπτά καθυστέρησης. Ταυτόχρονα και παρά την ύπαρξη ειδικού κουδουνιού αυτή δεν ανοίγει για τους μαθητές αλλά κρατείται ερμητικά κλειστή μην επιτρέποντας τη δίοδο. Φοβάμαι ότι η πρακτική αυτή καταρχήν είναι επικίνδυνη γιατί ωθεί τους μαθητές στην υπερπήδηση του εμποδίου με αποτέλεσμα τον πιθανό τραυματισμό τους. Ως πρακτική εκτιμώ ότι είναι τιμωρητική και διόλου διδακτική προτρέποντας τους μαθητές στο σκασιαρχείο και όχι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα ανησυχώ για τη συνεχή συναισθηματική κακοποίηση των μαθητών με αφορμή ένα τόσο έλασσον θέμα όπως η έγκαιρη προσέλευση. Πιστεύω βαθειά ότι η εκπαίδευση των νέων μας δεν πρέπει να περιορίζεται στον καταναγκασμό και την παθολογική τήρηση του ωραρίου που έχει σαν αποτέλεσμα στάσεις και αντικοινωνικές αντιδράσεις αλλά να απευθύνεται στην τρυφερή ψυχή τους, την καλή θέληση και την δημιουργική περιέργεια ώστε να παραμένουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν σαν χρήσιμοι πολίτες στο μέλλον του τόπου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: