Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση revisited

Ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (ΚΟΠ) άλλαξε τα τελευταία χρόνια χάρη σε νέα εμφυτεύσιμα βιοσυμβατά υλικά που δεν μεταναστεύουν από το σημείο που τοποθετούνται κυστεοσκοπικά.Η γενική τάση της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου άλλαξε την αντιμετώπιση και αυτής της πάθησης που έως τώρα η επιλογή χρόνιας αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης με τα γνωστά επακόλουθα ανθεκτικότητας και αλλεργικών αντιδράσεων αποτελούσε μονόδρομο πριν από την μετεμφύτευση χειρουργικά των ουρητήρων.Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το ελάχιστο της επέμβασης (κυστεοσκοπική εμφύτευση υλικού γύρω από το ανεπαρκές ουρητηρικό στόμιο), το καλό ποσοστό θεραπείας τον 1ο χρόνο 71% σε αντίθεση με 33% των αντιβιοτικών, η βιοσυμβατότητα και το υποαλλεργικό του προιόντος, η μη μετανάστευση σε απομακρυσμένα όργανα και η δυνατότητα επανάληψης.Τέλος η γονεική αποδοχή είναι πολύ μεγάλη όταν ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα των διαφόρων μεθόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: