Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Ανελκόμενος όρχις

Ένα ποσοστό 80% των ασθενών μου που έρχονται με πιθανή διάγνωση κρυψορχίας στην πραγματικότητα έχουν μια φυσιολογική παραλλαγή της θέσης που λέγεται ανελκόμενος όρχις. Ένα εύκολο διαγνωστικό κριτήριο είναι το καλά σχηματισμένο όσχεο που μαρτυρά την παρουσία του γεννητικού αδένα τις περισσότερες ώρες της μέρας στη θέση του. Οι ανελκόμενοι όρχεις έχουν φυσιολογικό μέγεθος και μπορεί να αφορούν και τις δύο πλευρές. Επίσης με κατάλληλη ψηλάφηση τοποθετούνται στο όσχεο όπου και παραμένουν χωρίς τάση. Τέλος το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα που είναι υπεύθυνο για αυτή τη κατάσταση εμφανίζεται αρκετούς μήνες μετά τη γέννηση και έτσι εξηγείται η συχνή απορία των συναδέλφων που πήγε ο όρχις που ψηλαφούσαν στη βρεφική ηλικία. Φυσικά πρέπει να πώ ότι είναι πολύ σημαντική η διάκριση ανελκόμενου και κρυψορχίας διότι στην πρώτη περίπτωση η επέμβαση δεν χρειάζεται ενώ στη δεύτερη επιβάλλεται. Πολλές ευχές στις νέες μητέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: