Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Ypospadias outpatient

Call or email to get an appointment for your son's hypospadias assessment @ September's urology clinic. Families with phimosis, ureteral reflux and enuresis are welcome to book as well.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone

Δεν υπάρχουν σχόλια: